;

Büyük Ölçekli Fotovoltaik Elektrik Santrali Şeması

140x140
Large-Scale Photovoltaic Power Station Scheme

Küresel enerji tüketiminin sürekli artmasıyla birlikte, yenilenebilir enerji giderek çeşitli ülkelerde enerji gelişiminin önemli bir yönü haline gelmiştir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en önemlisi güneş enerjisidir ve büyük ölçekli fotovoltaik enerji santralleri gelişiminin önemli bir parçasıdır. Büyük ölçekli fotovoltaik santrallerin yapım sürecinde birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu nedenle, kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüm formüle etmek çok önemlidir. İlk adım, genellikle hafif kaynaklar ve arazi gibi faktörleri göz önünde bulundurması gereken büyük ölçekli fotovoltaik enerji santrallerinin inşası için uygun bir yer bulmaktır. Işık kaynakları, fotovoltaik santrallerin temel kaynaklarıdır ve elektrik üretimi için kullanılabilecek aktif gün sayısı, santralin elektrik üretimi ile doğrudan ilişkili olacaktır. Ayrıca elektrik santralinin bulunduğu arazi de onu etkileyecektir. Dağlık elektrik santralleri için, atmosferik basınç ve diğer koşullar dikkate alınmazsa, santralde yük bozulması gibi sorunlar ortaya çıkacaktır. İkinci adım, büyük ölçekli fotovoltaik enerji santrallerinin ölçeğini ve teknolojisini belirlemektir. Ölçek ve teknoloji seçimi, yatırım, arazi kullanımı, kirlilik ve diğer konular dahil olmak üzere birçok faktörü dikkate almalıdır. Genel olarak konuşursak, daha büyük ölçekli ve daha olgun teknolojiye sahip fotovoltaik modüllerin seçilmesi, elektrik santralinin inşaat maliyetini azaltabilir ve elektrik santralinin hizmet verimliliğini ve ömrünü iyileştirebilir. Üçüncü adım, büyük ölçekli fotovoltaik santrallerin çalışma modunu belirlemektir. Çalışma modu, kendi kendine kullanım modunu, şebekeye bağlı modu ve elektrik fiyatları için teklif vermeye katılımı seçebilen büyük ölçekli fotovoltaik santrallerin normal güç üretim modunu ifade eder. Fotovoltaik enerji santralleri için kendi kendine kullanım modu, elektrik maliyetlerini azaltabilir ve işletmeye makul faydalar sağlayabilir. Ağ şebekesine bağlı mod, birden fazla elektrik santralinin güç üretimini birleştirebilir ve toplum için daha fazla değer yaratmak için bunları şebekeye bağlayabilir. Dördüncü adım, büyük ölçekli fotovoltaik santrallerin yönetim modunu belirlemektir. Yönetim modu, işletme ve bakım yönetimini, sigorta yönetimini, güvenlik yönetimini vb. içerir. Fotovoltaik enerji santrallerinin işletilmesi sırasında, çeşitli santral tesislerinin ve ekipmanlarının çalışma durumunun sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir. Anormallikler bulunduğunda, zamanında bakımlarının yapılması ve zayiatları ve mal kayıplarını önlemek için güvenlik garantileri sağlamaları gerekir. Özetlemek gerekirse, büyük ölçekli fotovoltaik santrallerin inşası için kapsamlı ve sistematik bir planlama yapmamız gerekiyor. Çevre, teknoloji, mod ve yönetim gibi faktörlerin kapsamlı bir şekilde ele alınması gerekir. İnşaat sürecinde, elektrik üretimini, ekonomik ve sosyal faydaları sağlamak ve fotovoltaik santralleri daha verimli bir şekilde planlamak ve inşa etmek için bilim ve çevre koruma ilkelerinin korunmasına dikkat edilmelidir. Verimli ve sürdürülebilir.

Devamını Oku

 

The Youess website uses cookies to improve and personalize your experience and to ensure that the website is functioning properly. Your data will not be stored on our website after the website is closed. By using this website, you agree to the use of cookies. More information about our Gizlilik Politikası.Thank you very much!
topSayfanın Üstü